Ota yhteyttä

Hoitohuoneeni on Nurmijärvellä, Röykän kylässä

Asemapolku 1, 05100 Röykkä

airaksinen.elina@gmail.com
040-5220556

Seuraa minua

Facebookissa: @osteopaattielinaairaksinen

Instagramissa: @osteopaattielinaairaksinen

Twitterissä: @elinaairaksinen


Tietosuojaseloste:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste asiakasrekisterien sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista.

 • Tietosuojavastaavan ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Elina Airaksinen /T:mi Elina Airaksinen

Y-tunnus 1375932-3

airaksinen.elina (a) gmail.com

puh. 040 522 0556

 • Perusteet henkilötietojen käsittelyyn

T:mi Elina Airaksisen potilastietojen rekisteröintiin perusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite terveydenhuoltoalan ammattilaisena kirjata ja säilyttää potilasrekisteriä.

T:mi Elina Airaksisen ajanvarausjärjestelmän ja verkkosivujen käyttämien evästeiden käyttöön rekisteröity antaa suostumuksensa hyväksymällä evästeet.

 • Rekisterien käyttötarkoitukset
  Henkilötietoja käytetään potilastietojen säilytykseen, laskutukseen, maksujen perintään, markkinointiin, verkkopalveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 • Henkilötietojen vastaanottajat

Potilasrekisterin tietoja vastaanottaa rekisterinpitäjä. Sähköisen potilasrekisterin tullessa ajankohtaiseksi rekisteröity päättää Kanta-tietojen näkyvyydestä itse.

Evästetietoja käyttää myös Google Analytics - analytiikkatyökalu

 • Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilön itsensä antamat tiedot ajanvarauksen yhteydessä
 • rekisterinpitäjän eli hoitavan henkilön potilasrekisteriin haastattelun perusteella kirjaamat tiedot sekä tiedot tehdystä hoidosta.
 • Evästetietojen tietolähteenä on rekisteröidyn käytös Elina Airaksisen nettisivuilla ja Vello-ajanvarausjärjestelmässä.

 • Henkilörekisterin sisältämät tiedot

Potilasrekisterin sisältämät tiedot

 • nimi
 • osoite ja kotikunta
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • sukupuoli
 • alaikäisen asiakkaan huoltajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • potilastiedot, jotka sisältävät kuvauksen asiakkaan terveydentilasta, tehdyt hoitotoimet ja muut terapian kannalta oleelliset tiedot

Mikäli rekisteröity ei suostu luovuttamaan yllämainittuja tietoja, terveyden huoltoalan ammattilaisen tekemää hoitoa ei voida tehdä.

Evästetietorekisterin sisältämät tiedot

 • katselukerrat
 • vieritykset
 • lähtevät klikkaukset

Mikäli rekisteröity ei halua antaa evästetietoja, jotkin Elina Airaksisen nettisivujen toiminnoista voivat toimia huonommin ja Elina Airaksinen ei saa tarpeellista tietoa markkinointinsa kehittämiseen.

 • Henkilötietojen säilytysaika

Potilasasiakirjat säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022 liite 7954)

Google Analytics – analytiikkatyökalun tietoja säilytetään 14 kuukautta.

 • Tietojen luovutus

Tunnistetun käyttäjän henkilötietoja ei myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksen
 • toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon esittämien vaatimusten perusteella edellyttäen, että se perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön.

 • Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilasasiakirjojen tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Google Analytics -analytiikkatyökalu voi siirtää rekisteröidyn verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Osa yrityksen muista käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 • Potilasrekisterin suojauksen periaate

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä tai rekisterin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 • Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Elina Airaksinen
Asemapolku 1
05100 RÖYKKÄ

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa tehtynä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja tai potilasasiakirjoja ei lähetetä suojaamattomassa sähköpostissa tai postitse tietojen arkaluontoisuuden vuoksi. Asiakirjat voi hakea yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti sovittuna aikana. Asiakirjat luovutetaan henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen.

 • Tietosuojaselosteen muuttaminen

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muutoksiin tai palveluiden kehittämiseen.